Disclaimer

Deze website is eigendom van Clownfish Creatieve Communicatie BV. Alle (auteurs-)rechten op inhoud (tekst en beeld) zijn voorbehouden. De inhoud mag niet worden gereproduceerd of gedistribueerd zonder toestemming van Clownfish Creatieve Communicatie.

 

Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing onze Algemene Voorwaarden zoals gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage d.d. 16 oktober 2001 onder nr 120/2001. Een exemplaar in PDF formaat kunt u hier downloaden.

 

Tel. 070 51 41 461   |   Mail ons

© 2017 Clownfish Creatieve Communicatie  |  Disclaimer