De Infographic Water en Evacuatie is het resultaat van het project Water en Evacuatie van de Strategische Agenda van het Veiligheidsberaad. Samen met het ministerie van Veiligheid en Justitie bevordert het Veiligheidsberaad door middel van dit project crisisbeheersing bij ernstig wateroverlast en overstromingen.

De impactanalyse en de handelingspersperspectieven zijn met de infographic visueel uitgewerkt. Met het doorlopen van de infographic kan een inschatting over leefbaarheid en de verwachte pijnpunten worden gemaakt.
Water en evacuatie
Infographic
bekijk case onswater.ifv.nl
Regionaal
Risico Profiel
Haaglanden
bekijk onze portfolio
ONLINE
communicatie
bekijk onze portfolio
Clownfish Creatieve Communicatie

In een veranderende omgeving werken wij samen met onze opdrachtgevers aan communicatie vraagstukken. Onze creatieve inbreng en denken in oplossingen is hierbij onze kracht. Wij denken in oplossingen en hebben een creatieve inbreng. Ons werkterrein loopt van analyse, concept-, content- en communicatieontwikkeling tot creatie en uitwerking van uiteenlopende communicatiemiddelen. Vanuit een conceptueel-creatief besef vertalen wij vragen van onze opdrachtgevers naar relevante content. Wij luisteren en werken samen met onze opdrachtgevers aan doelmatige en doeltreffende communicatie.
Zo maken wij het verschil.

CONCEPT

Wij bedenken en ontwikkelen zelfstandig creatieve concepten. Conceptontwikkeling maakt de verbinding tussen strategie en de uiteindelijke realisatie mogelijk.

Wij komen tot de kern door te luisteren, onderzoeken en analyseren. Vanuit doelen, kansen en creatief vermogen worden de creatieve concepten ontwikkeld en doorvertaald. Data-analyse vormt een belangrijk onderdeel bij strategie- en conceptontwikkeling. Een goed concept vormt de basis.

CREATIE

Wij creëren, ontwikkelen en realiseren bij Clownfish CC onder andere websites, logo’s, huisstijlen, infographics, jaarverslagen, 3D visuals, motion graphics, animaties e.d. Wij denken middelenvrij, waarbij het concept leidend is. Deze werkwijze maakt het mogelijk om crossmediaal te communiceren.

De identiteit speelt een belangrijke rol bij de creatie; het versterkt de eigenheid en vergroot de herkenbaarheid (en merkbeleving). Sterke creatie overtuigt.

CONTENT

Wij maken content op maat. Goede content is essentieel voor succesvolle communicatie. Content is er in vele
verschijningsvormen: afbeeldingen, teksten, info-graphics, animatie/video e.d. Het belangrijkste is dat content een concreet doel en een
duidelijke functie heeft.

De juiste content zorgt voor bereik, toegankelijkheid en draagt bij aan de identiteit van organisatie of product in algemene zin. Juiste content maakt het verschil.

Wij bedenken en ontwikkelen zelfstandig creatieve concepten. Conceptontwikkeling maakt de verbinding tussen strategie en de uiteindelijke realisatie mogelijk.

Wij komen tot de kern door te luisteren, onderzoeken en analyseren. Vanuit doelen, kansen en creatief vermogen worden de creatieve concepten ontwikkeld en doorvertaald. Data-analyse vormt een belangrijk onderdeel bij strategie- en conceptontwikkeling.
Een goed concept vormt de basis.

Wij creëren, ontwikkelen en realiseren bij Clownfish CC onder andere websites, logo’s, huisstijlen, infographics, jaarverslagen, 3D visuals, motion graphics, animaties e.d. Wij denken middelenvrij, waarbij het concept leidend is. Deze werkwijze maakt het mogelijk om crossmediaal te communiceren.

De identiteit speelt een belangrijke rol bij de creatie; het versterkt de eigenheid en vergroot de herkenbaarheid (en merkbeleving).
Sterke creatie overtuigt.

Wij maken content op maat. Goede content is essentieel voor succesvolle communicatie. Content is er in vele
verschijningsvormen: afbeeldingen, teksten, info-graphics, animatie/video e.d. Het belangrijkste is dat content een concreet doel en een duidelijke functie heeft.

De juiste content zorgt voor bereik, toegankelijkheid en draagt bij aan de identiteit van organisatie of product in algemene zin.
Juiste content maakt het verschil.

DE STAPPEN

Wij hanteren een helder stappenplan om effectief en efficiënt tot een doelgericht communicatiestrategie en uitvoering te komen. Per stap worden de doelen en de resultaten aangegeven.
In vier stappen naar effectieve en creatieve communicatie.

Deze stap is de basis van het creatief proces. Afhankelijk van de vraag en de randvoorwaarden doen wij onderzoek en maken wij een analyse. Wij brengen de situatie in kaart en vertalen deze informatie.

Wij maken data inzichtelijk en toegankelijk.
ANALYSE & BEELDVORMING
Analyse, strategie en creativiteit komen in deze stap samen en verbindingen worden gelegd. Het voornaamste doel binnen deze stap is een idee concept maken en kunnen vertalen.

Een goed concept vormt de basis.
VAN IDEE NAAR CONCEPT
Het grafisch ontwerpen en het creatief uitwerken van een communicatie vraagstuk staat in deze stap centraal. Wij maken voorstellen op het gebied van toonzetting en stijl dat wordt doorvertaald naar beeldtaal, vormentaal, kleurgebruik, typografie e.d.

Sterke creatie overtuigd.
CREATIEF UITWERKEN
In deze stap worden de communicatie-middelen ingezet, die lopen via verschillende communicatiekanalen. Zorgvuldig wordt een keuze gemaakt van de juiste communicatiemix om gestelde doelen te bereiken en de boodschap over te brengen.

Beleving is een belangrijke succesfactor.
CREATIEVE COMMUNICATIE
Deze stap is de basis van het creatief proces. Afhankelijk van de vraag en de randvoorwaarden doen wij onderzoek en maken wij een analyse. Wij brengen de situatie in kaart en vertalen deze informatie.

Wij maken data inzichtelijk en toegankelijk.
ANALYSE & BEELDVORMING
Analyse, strategie en creativiteit komen in deze stap samen en verbindingen worden gelegd. Het voornaamste doel binnen deze stap is een idee concept maken en kunnen vertalen.

Een goed concept vormt de basis.
VAN IDEE NAAR CONCEPT
Het grafisch ontwerpen en het creatief uitwerken van een communicatie vraagstuk staat in deze stap centraal. Wij maken voorstellen op het gebied van toonzetting en stijl dat wordt doorvertaald naar beeldtaal, vormentaal, kleurgebruik, typografie e.d.

Sterke creatie overtuigd.
CREATIEF UITWERKEN
In deze stap worden de communicatie-middelen ingezet, die lopen via verschillende communicatiekanalen. Zorgvuldig wordt een keuze gemaakt van de juiste communicatiemix om gestelde doelen te bereiken en de boodschap over te brengen.

Beleving is een belangrijke succesfactor.
CREATIEVE COMMUNICATIE

ANALYSE & BEELDVORMING

Deze stap is de basis van het creatief proces. Afhankelijk van de vraag en de randvoorwaarden doen wij onderzoek en maken wij een analyse. Wij brengen de situatie in kaart en vertalen deze informatie.

Wij maken data inzichtelijk en toegankelijk.

VAN IDEE NAAR CONCEPT

Analyse, strategie en creativiteit komen in deze stap samen en verbindingen worden gelegd. Het voornaamste doel binnen deze stap is een idee concept maken en kunnen vertalen.

Een goed concept vormt de basis.

CREATIEF UITWERKEN

Het grafisch ontwerpen en het creatief uitwerken van een communicatie vraagstuk staat in deze stap centraal. Wij maken voorstellen op het gebied van toonzetting en stijl dat wordt doorvertaald naar beeldtaal, vormentaal, kleurgebruik, typografie e.d.

Sterke creatie overtuigd.

CREATIEVE COMMUNICATIE

In deze stap worden de communicatie-middelen ingezet, die lopen via verschillende communicatiekanalen. Zorgvuldig wordt een keuze gemaakt van de juiste communicatiemix om gestelde doelen te bereiken en de boodschap over te brengen.

Beleving is een belangrijke succesfactor.

Infographics

Een infographic is een grafische weergave van informatie. Infographics zijn duidelijk, overzichtelijk en maken nieuwsgierig. Het inzetten van een infographic bij de communicatie heeft een sterke toegevoegde waarde om complexe onderwerpen te verduidelijken of aandacht te trekken en een boodschap over te dragen. Stijl en content zijn belangrijke aandachtsgebieden. Met een infographic wordt informatie visueel gemaakt, het trekt de aandacht van de doelgroep. Informatie dat is gekoppeld aan een specifiek beeld en heeft een hogere attentiewaarde. Infographics zijn zeer goed inzetbaar voor campagnes en ter verduidelijking van complexe onderwerpen in beleidsrapportages en jaarverslagen.

Prezi presentaties

Prezi is een online presentatietool waarmee op een andere wijze dan bijvoorbeeld powerpoint een presentatie kan worden gemaakt. Het uitgangspunt van een Prezi presentatie is de wijze van de opbouw; als het ware worden alle onderwerpen van de presentatie op één groot vel papier (canvas) weergegeven. Door in- en uitzoomen op de verschillende onderwerpen wordt de presentatie doorlopen, bij het uitzoomen wordt het hoofdbeeld weer zichtbaar. Prezi is visueel opgebouwd, is overzichtelijk en geeft meer de dynamiek van de onderwerpen weer. Kortom veel creatieve vrijheden om op een dynamische wijze een presentatie te geven.

Product visualisaties

Producten die nog in ontwikkeling zijn kunnen digitaal worden gevisualiseerd; deze werkwijze is een voordeliger alternatief voor het maken van prototypes. Daarnaast kunnen door het maken van 3D uitwerkingen nieuwe concepten worden getest en beoordeeld, kleine aanpassingen kunnen gemakkelijk worden doorgevoerd. De 3D productvisuals zijn uiterst geschikt voor het maken van productpresentaties, campagnes en promotiefilmpjes. We zijn in staat producten te visualiseren die niet meer te onderscheiden zijn van fotografie. Productfotografie kan door 3D visualisatie worden vervangen, het biedt meer flexibiliteit.

3D ontwerp

Met 3D visualisatie zijn wij in staat vorm te geven aan alle creatieve ideeën. Creativiteit kent geen beperkingen en geeft mogelijkheden zonder limieten. Bepaalde uitwerkingen van situaties zijn door middel van fotografie of filmen zijn lastig of niet uitvoerbaar. Het toevoegen van 3D in de ontwerpfase biedt veel meer mogelijkheden, waardoor de kwaliteit, flexibiliteit en creativiteit wordt verhoogd.

Animatie/ motion graphics

Een animatie is een reeks beelden waardoor beweging mogelijk/zichtbaar wordt, in een 3D animatie zit diepte in de bewegende beelden. Animaties zijn opvallend en hebben een speelse maar ook zeker een professionele uitstraling. Met animaties kan op een eigentijdse wijze informatie op een heldere en duidelijke manier worden uitgelegd, een product of dienst worden gepresenteerd of een andere boodschap verteld worden. Animatie is een eigentijdse en attractieve manier van communiceren, via social media en internet kunnen animaties gemakkelijk gedeeld en verspreid worden.

Digitale mock-up
Een goede afbeelding van een product is uiterst belangrijk voor het maken van promotiematerialen en het uitvoeren van marketingactiviteiten. Bij het maken van een digitale mock-up is de aanwezigheid van een fysiek product niet noodzakelijk; het is mogelijk om vooraf de afbeeldingen te creëren voordat een product daadwerkelijk is geproduceerd.
Deze werkwijze biedt naast flexibiliteit een consistent beeld van het product en kan worden gemaakt voor alle gewenste specificaties.

Clownfish Creatieve Communicatie

Papeweg 1B
2245 AD  Wassenaar
Tel. +31(0)70 514 14 61

CONTACT

Wil je graag meer weten? Kom eens een keer langs / maak een afspraak of laat uw gegevens achter door onderstaand contact formulier in te vullen, en we nemen contact met u op.
Wij heten u welkom.

15 + 11 =

Clownfish Creatieve Communicatie
Papeweg 1b, 2245 AD Wassenaar
T +31(0)70 514 14 61

Promotie middelen
bekijk onze portfolio
3D Visualisaties
bekijk onze portfolio
Jaarverslagen
bekijk onze portfolio

 

Clownfish

Clownfish Creatieve Communicatie levert creatieve, onderscheidende en doeltreffende communicatie, van analyse en het ontwikkelen van het plannen en het uitwerken van online en offline communicatie. Oplossingsgericht, met creatief besef en samen met onze opdrachtgevers zijn de basiselementen van ons bestaan. Wij ontwikkelen en maken content voor zowel online als offline communicatie. Wij denken middelen-onafhankelijk en crossmediaal vanuit een strategische basis.
Samen werken wij aan communicatie.

3D-Content

Een van onze expertise is het in 3D modelleren, visualiseren, animeren en renderen. Met 3D software maken en bewerken wij 3D content voor diverse communicatie kanalen en middelen. Wij realiseren 3D content voor stilstaand en bewegend beeld. Fotorealistische beelden of een creatief fantasierijke ideeën kunnen wij verbeelden en tot een werkelijkheid maken. De 3D techniek biedt ongekende creatieve vrijheid bij de creatie van content. Het is middelen-onafhankelijk en breed inzetbaar, te gebruiken in offline communicatie tot nieuwe mediavormen zoals Virtual Reality en Augmented Reality.
Wij maken oplossingen.

Creativiteit

Door creatief te denken komen wij tot originele en onderscheidende oplossingen, nieuwe ideeën en concepten. Creativiteit is onze basis. De focus ligt in het vertalen van data naar concepten in concrete creatie en realisatie. Vanuit analyse, conceptontwikkeling, onze oplossingsgerichtheid en creatieve inzichten creëren wij content die doelgericht en functioneel is. Relevante, goede en creatieve content is de kritische succesfactor bij communicatie.
Wij zijn het creatieve buro.

T +31(0)70 514 14 61   Stuur een EMAIL
Bezoekadres: Clownfish Creatieve Communicatie, Papeweg 1b, 2245 AD Wassenaar
Overige gegevens: IBAN NL57RABO0368048748, KvK Den Haag 27158525, BTW-nummer NL8054.05.963.B.01

© 2017 Clownfish Creatieve Communicatie  |  Disclaimer